tel: +381604745518
e-mail: bisernadolina@gmail.com

BELOGLAVI SUP

Biserna dolina

09 November 2020

No Comments

Beloglavi sup je naša najveća ptica sa rasponom krila i do 3 m i prosečnom težinom od 7,5-8,5 kg, a može dostići i 11 kg. Ženka nosi samo jedno jaje, krajem januara ili početkom februara i na njemu leže oba roditelja 54-56 dana. Proces rasta izleglog mladunca na gnezdu traje od 110-130 dana. Gnežđenje se obavlja na stenama različitog sastava, uglavnom krečnjačkim. Gnežđenje beloglavog supa je grupno i obrazuju se kolonije, retko izolovani parovi. Polno sazrevanje traje 4-7 godina, posle čega se mladi najčešće vraćaju u zavičajnu koloniju.

Uloga beloglavog supa u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva.Hrane se isključivo uginulim životinja i time se onemogućava širenje zaraza i obezbedjuje „prirodnu reciklažu“. Njihovo oštro oko može videti uginulu životinju veličine zeca sa visine od 3500m, a drugog lešinara na udaljenosti od čak 6000m!  Pored toga što se gnezde u kolonijama, društveni karakter ispoljavaju i prilikom ishrane jer su pravi timski igrači. Oni hranu traže kolektivno, jer je to i jedini efikasan način kada hrane ima u prirodi nedovoljno i kad je slučajna.

Gospodar beskrajnog neba iznad Uvca

Ova retka vrsta je pre dvadesetak godina bila pred izumiranjem. 1990. godine, na teritoriji uvačkih jezera preživelo je samo sedam parova beloglavog supa. 1994. godine osnovan je Fond za zaštitu ptica grabljivica „Beloglavi sup“ i otvoreno hranilište Manastirina na koje se od tada kontinuirano iznose tela uginulih životinja i klanični otpad. Dobri ljudi se trude da ih na sve moguće načine sačuvaju. Zahvaljujući redovnoj ishrani brojnost beloglavih supova se povećala, tako da sada na Uvcu ima oko 450-500 jedinki, odnosno oko 110 gnezdećih parova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram
...